POZEMKOVÝ SPOLEK                                                                                                                                                                        Sedmihorské mokřady 


Pozemkový spolek vznikl v roce 2019 při Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody Bukovina. Začátkem března byl oficiálně akreditován, což zajišťuje jeho důvěryhodnost.

POSLÁNÍM SPOLKU je ochrana mokřadních společenstev v Českém ráji, především v nivě říčky Libuňky. Klíčovým územím jsou pro nás Sedmihorské mokřady (slatiny) o rozloze kolem 25 ha nacházející se západně od obce Karlovice - Sedmihorky. Jedná se o ekologicky i krajinářsky mimořádně cenné území, které je zároveň významnou ornitologickou lokalitou. V nedávné minulosti zde došlo k nešťastným zásahům do vodního režimu, zejména provedením meliorací mokřadů. Území si však zachovalo velký potenciál znovu se stát místem s mokřady vysoké hodnoty a tomu my chceme napomoci.

CHCEME ZAJISTIT, ABY MOKŘADY BYLY SKUTEČNĚ HODNOTNÉ V CELÉ SVÉ ROZLOZE, DÁVALY OKOLNÍ KRAJINĚ VLÁHU A BYLY TAK PŘÍNOSEM PRO NÁS PRO VŠECHNY.

VE VODĚ JE SÍLA ŽIVOTA!

Chráníme vodu a mokřady - to nejhodnotnější z naší přírody. Zachování vody  v naší krajině dalším generacím by mělo být zásadní pro nás všechny!

Čím jsou vlastně mokřady tak hodnotné?

Mokřady patří mezi nejvýznamnější, ale současně i světově nejohroženější ekosystémy. Podílejí se na koloběhu vody v přírodě, zadržují vodu v krajině, příznivě ovlivňují podnebí velkým výparem, pohlcují nadbytečný oxid uhličitý z ovzduší, jsou zdrojem potravy. Rašeliniště jsou významným úložištěm uhlíku. Význam mokřadů je tedy i ve zmírňování klimatických změn. V neposlední řadě jsou mokřady centry biodiverzity - jsou biotopem specifických společenstev a jinde se nevyskytujících nebo vzácných druhů rostlin, živočichů, hub a mikroorganismů...

             Více o mokřadech se dočtete například na webu https://mokrady.ochranaprirody.cz                nebo v níže přiloženém letáčku ke stažení.


Více informací o pozemkových spolcích najdete na https://pozemkovespolky.csop.cz.

Vítáme Vás na našem webu!

                                    © 2019 PS Sedmihorské mokřady. / Foto: © Jiří Šťastný, © Vojtěch Šťastný, © Zdeněk Patzelt, © Milan Bajer.                                      Kopírování fotografií bez souhlasu autorů zakázáno! Copying the photos without the consent of the authors is forbidden!
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!