NAŠI ČINNOST PODPORUJE

Český svaz ochránců přírody a sbírka ČSOP "Místo pro přírodu".

ČSOP finančně podporuje činnost našeho pozemkového spolku a
z jeho sbírky "Místo pro přírodu" jsou pak hrazeny výkupy pozemků pod PS a následná péče o ně.

Výkupy pozemků v rámci kampaně Místo pro přírodu na této lokalitě finančně podpořil Nadační fond VEOLIA.

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody.

Finančně podporuje činnost našeho pozemkového spolku.


Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Podporuje projekt Revitalizace Sedmihorských slatin.


Řekli o nás...

RNDr. Jan Květ, CSc., dr.h.c.
Světově uznávaný vědec a specialista na mokřady, který vůbec zavedl používání slova "mokřad" u nás. 

" CHKO Český ráj příliš neoplývá mokřady, ale ty, které se zde uchovaly do současnosti, mají značnou ekologickou hodnotu. K nim by měly přibývat postupně obnovované mokřady, které budou rovněž plnit cenné funkce pro přírodu a krajinu. Hodnotnou a perspektivní mokřadní lokalitou se tak po delší době opět stává slatinný mokřad u Sedmihorek. Tvoří ostrov přírody uprostřed rozsáhlých ploch využívaných zemědělsky. Jeho revitalizace, tj. co největší možná obnova druhového složení rostlin a živočichů a jejich fungování v mokřadním ekosystému, si zaslouží co největší podporu! "

                                                                                           Jan Květ, 12. března 2019.

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr.h.c.
Český geochemik, ekolog, publicista a politik, v letech 1991-1997 předsedou Českého svazu ochránců přírody.

" Mokřad u Sedmihorek je velmi výjimečný. Představuje jedinečný ekosystém typické vegetace a habitat zajímavé fauny, jakousi malou rezervaci vysoké úrovně biodiverzity obklopený intenzivně využívanou zemědělskou krajinou. V dnešní době zvýšeného zájmu o zadržení vody v krajině v souvislosti se změnou klimatu je významný i z hydrologického hlediska. Je to navíc mokřad výjimečně statečný, komunisté se jej opakovaně pokoušeli zničit, ale nepodařilo se jim to, naštěstí. Jsem rád, že se zachoval a vítám a plně podporuji úsilí o jeho důslednou revitalizaci a následnou plnou ochranu. "

                                                                                Bedřich Moldan, 8. dubna 2019.


PODPOŘTE I VY SBÍRKU "MÍSTO PRO PŘÍRODU"

Veřejnou sbírku "Místo pro přírodu" můžete podpořit finančním
příspěvkem na bankovní účet č. 9999922/0800.


Sbírka Místo pro přírodu byla založena za účelem získávání finančních prostředků na výkupy přírodně a krajinářsky cenných pozemků a následné dlouhodobé péče o tyto pozemky. 

Příspěvkem do této sbírky podpoříte i případné výkupy pozemků iniciované naším pozemkovým spolkem!

Více informací o sbírce najdete na webu
www.mistoproprirodu.cz.

Děkujeme všem za podporu!